Leidschendam 22 april 2020

 

Aan al onze huurders en bezoekers van het Dienstencentrum

 

Betreft: Update Sluiting Dienstencentrum

 

Het RIVM, de Rijksoverheid en Veiligheidsregio geven informatie en advies over het Corona-virus. Stichting Duivenvoorde volgt dit beleid. We handelen volgens hun adviezen. Iedere keer als er nieuwe maatregelen komen dan volgen wij deze.

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september. In ons Dienstencentrum zullen er tot (in ieder geval) 1 september geen activiteiten georganiseerd worden.

Aangepaste dienstverlening Stichting Duivenvoorde

In verband met de maatregelen en adviezen van het RIVM is ons kantoor alleen open voor urgente, niet uit te stellen, zaken. U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

Op www.stichting-duivenvoorde.nl kunt u al veel informatie vinden en per telefoon (070) 320 37 36 (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur) en via de e-mail info@stichting-duivenvoorde.nl zijn we gewoon bereikbaar.

De komende periode zijn we niet bereikbaar op:

-           Koningsdag - maandag 27 april

-           Bevrijdingsdag - dinsdag 5 mei

-           Hemelvaartsdag - donderdag 21 mei

-           Tweede pinksterdag - maandag 1 juni

We vragen uw begrip voor deze maatregelen. We nemen de maatregelen in het belang van uw en onze gezondheid.

 

Met vriendelijke groet

Stichting Duivenvoorde