Stichting Duivenvoorde kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het financieel en maatschappelijk toezicht op de organisatie en bewaakt of Stichting Duivenvoorde goed wordt bestuurd.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur en is belast met de dagelijkse leiding van het werk van de stichting.

Bestuur

 • dhr. W.F.J.J. Panneman*
  dhr. W.F.J.J. Panneman*
  Voorzitter
 • Mevr. M.J. Zeeman*
  Mevr. M.J. Zeeman*
  Secretaris
 • dhr. M. Peeringa
  dhr. M. Peeringa
  Penningmeester
 • dhr. F. Vlasblom
  dhr. F. Vlasblom
  Lid
 • Mevr. B.G.M. de Klerk
  Mevr. B.G.M. de Klerk
  Lid
 • Mevr. M. van Niel
  Mevr. M. van Niel
  Lid (bewoner woonoord Prinsenvoorde)
 • Mevr. M.C.G.Y. Kramer-Roso
  Mevr. M.C.G.Y. Kramer-Roso
  Coördinator, neemt namens de medewerkers deel aan het dagelijks en algemeen bestuur

De met * aangeduide personen vormen samen het dagelijks bestuur.

Medewerkers

 • Christine Kramer
  Christine Kramer
  Coördinator
 • Geerte Hoogschagen
  Geerte Hoogschagen
  Beheerder Dienstencentrum
 • Karin van de Plasse
  Karin van de Plasse
  Beleidsmedewerker bewonerszaken