Om in aanmerking te komen voor één van de woningen van Stichting Duivenvoorde kunt u zich inschrijven. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 320 37 36. Wij verzoeken u voorafgaand aan de afspraak het inschrijfformulier in te vullen en de volgende gegevens te verzamelen:

  • geldig legitimatiebewijs
  • Inkomensverklaring 2018, op te vragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543 of via de website van de Belastingdienst, óf de Definitieve Aanslag van de Belastingdienst over 2018;
  • recente inkomensgegevens, zoals bijvoorbeeld salarisspecificatie(s) of pensioenspecificatie(s);
  • CIZ-verklaring (indien van toepassing).

Tijdens het gesprek bij ons op kantoor kunnen wij u meer informatie geven o.a. over ons woningbezit en het Dienstencentrum.

U kunt zich voor een woning inschrijven wanneer u voldoet aan de volgende criteria:

  • (redelijk) zelfstandig kunnen wonen
  • 55 jaar of ouder
  • geen thuiswonende kinderen jonger dan 55 jaar
  • maximum (gezamenlijk) verzamelinkomen van € 46.237,50.

Eenpersoonshuishoudens komen in aanmerking voor een 2-kamerwoning. Tweepersoonshuishoudens komen in aanmerking voor een 2- of 3-kamerwoning.

Stichting Duivenvoorde heeft voor de toewijzing van woningen in Prinsenvoorde (Frekeweg) de afspraak met WZH Prinsenhof om voorrang te geven aan mantelzorgers van bewoners van WZH Prinsenhof.

De toewijzing van woningen gebeurt op volgorde van de datum van inschrijving.

U betaalt € 10,- voor deze inschrijving (u kunt dit bedrag alleen pinnen). Stichting Duivenvoorde bevestigt uw inschrijving schriftelijk met een inschrijfnummer.

Stichting Duivenvoorde werkt niet samen met Woonnet Haaglanden. Om (ook) in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning via een woningcorporatie in de regio Haaglanden kunt u zich inschrijven via www.woonnet-haaglanden.nl.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via 070 320 37 36 of info@stichting-duivenvoorde.nl.