Aangepaste dienstverlening Stichting Duivenvoorde

In verband met de maatregelen en adviezen van het RIVM is ons kantoor alleen open voor urgente, niet uit te stellen, zaken. U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

Per telefoon (070) 320 37 36 (van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur) en via de e-mail info@stichting-duivenvoorde.nl zijn we gewoon bereikbaar.


Stichting Duivenvoorde is niet gelieerd aan Kasteel Duivenvoorde.

Per auto:

Om bij het Duivenvoorde-complex en het kantoor van de Stichting te komen, moet u via de Kastelenring rijden.

Per OV:

Tram 6 halte Kastelenring
Bus 46 halte Prinsensingel
Bus 47 halte Dienstencentrum Duivenvoorde

Contact opnemen