Als huurder kunt u te maken krijgen met schade aan uw woning of inboedel. Soms is de Stichting Duivenvoorde, als verhuurder, verantwoordelijk voor het herstel. In andere gevallen u bent u verantwoordelijk. Hoe zit het?

Schade aan de woning
Schade aan de woning of de inventaris die behoort bij de woning herstelt Stichting Duivenvoorde, tenzij u de schade zelf heeft veroorzaakt. Twijfelt u? Neem contact op met MVGM Zorgvastgoed voor informatie via 088 – 432 4780 (optie 2)  of zorgvastgoed@mvgm.nl

Schade aan de inboedel
Schade aan de inboedel of aan zelf aangebrachte voorzieningen dient u zelf te herstellen.
Wij adviseren u om een inboedelverzekering met een uitgebreide gevarendekking af te sluiten. Claim schade aan uw inboedel altijd eerst bij uw eigen verzekeraar. Van uw eigen inboedelverzekeraar krijgt u vaak schadevergoeding op basis van uw afgesloten polisvoorwaarden. Volgens het huurrecht is Stichting Duivenvoorde alleen aansprakelijk voor opstalschade.

Schade aan de voordeur
Als de hulpdiensten (brandweer of politie) in een noodsituatie uw voordeur moeten forceren om in uw woning te komen, dan zijn de kosten voor herstel of vervanging altijd voor rekening van de huurder.

Aangifte bij de politie
Als de schade aan uw woning of wooncomplex wordt veroorzaakt door inbraak, diefstal, brandstichting of vandalisme doe dan binnen 24 uur aangifte bij de politie. Stuur het proces-verbaal  aan de Stichting Duivenvoorde, dan nemen wij de schade in behandeling. zonder proces-verbaal moeten wij de schade op u verhalen.

Meld ook altijd de schade aan MVGM Zorgvastgoed via 088 – 432 4780 (optie 2) of zorgvastgoed@mvgm.nl

.