Stichting Duivenvoorde is een kleine woningstichting.

Het doel van Stichting Duivenvoorde is het zonder winstoogmerk bieden van huisvesting aan senioren en/of mensen met een beperking, al of niet gepaard gaande met verzorging en dienstverlening.

Stichting Duivenvoorde staat dicht bij de klant. Persoonlijke aandacht voor u, van medewerkers, is heel belangrijk. Alleen door goed te luisteren naar wat bewoners en woningzoekenden willen, kan Stichting Duivenvoorde, samen met haar maatschappelijke partners, de beste oplossingen bieden.

Stichting Duivenvoorde is eigenaar van 410 woningen, dat wil zeggen dat wij een zelfstandige stichting zijn. Eén van onze maatschappelijke partners is MVGM Zorgvastgoed. Stichting Duivenvoorde maakt gebruik van enkele diensten van MVGM Zorgvastgoed, zoals het technisch onderhoud van de woningen en complexen en ondersteuning op automatiseringsgebied. Financieel zijn wij onafhankelijk van MVGM Zorgvastgoed.

Een andere maatschappelijke partner van Stichting Duivenvoorde is Florence.

De woningen zijn geschikt voor redelijk zelfstandig wonen totdat er verpleeghuiszorg wordt geïndiceerd. De stichting heeft 4 woningen die geschikt zijn rolstoelgebruikers.

KvK: 41149944

RSIN: 002813518