In het seniorencomplex Duivenvoorde treft u het Dienstencentrum Duivenvoorde aan. Mensen ontmoeten elkaar hier. Medewerkers en vrijwilligers organiseren er diverse activiteiten, zeven dagen en enkele avonden per week. U kunt hier biljarten, genieten van een muziekuitvoering, bridgen,  bingoën,  gymmen, film kijken enzovoorts. Of gewoon een kopje koffie drinken. Alle werkdagen kunt u er een warme maaltijd (van Vreeburg) verkrijgen. ‘s Woensdags koken vrijwilligers een verse en uitgebreide maaltijd.

Annekoos Littel
Foto: Annekoos Littel

Kijk onder de activiteiten voor het weekprogramma en de activiteitenladder.

In het Dienstencentrum bevindt zich ook een kapper, een bibliotheek, een pedicure, de trombose- en bloedprikdienst en er is een kerkdienst. U vindt er verder een fysiotherapeut, psychogeriatrische dagopvang van Florence en het wijkteam van Florence. Een diëtiste en de wijkagent houden er tevens spreekuur.

Meer weten over de dienstverleners in het Dienstencentrum Duivenvoorde? Kijk bij overige diensten.

Beheerder Dienstencentrum: Alex Broekhart
Telefoon: 070 - 301 4014 of mobiel: 06 52 89 81 90
Email: ab@stichting-duivenvoorde.nl

Telefoon receptie dienstencentrum:  070 - 301 4015
Email receptie dienstencentrum: receptie@stichting-duivenvoorde.nl