Reparatieverzoeken

Als iets kapot gaat of versleten is, wilt u dat het snel en kundig wordt gerepareerd of vervangen. In sommige gevallen nemen wij dat als verhuurder op ons. In andere gevallen dient u zelf voor een oplossing te zorgen.

  • Reparatieverzoeken kunt u doorgeven aan MVGM Zorgvastgoed: 088 – 432 4780 (optie 2). Buiten kantooruren wordt dit telefoonnummer, voor spoedeisende zaken, doorgeschakeld naar de 24-uurs storingsdienst. Minder urgente reparatieverzoeken kunt u ook per e-mail sturen: zorgvastgoed@mvgm.nl
    Graag vermelden: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer én uw e-mailadres met omschrijving van uw klacht c.q. reparatieverzoek.
  • Voor ontstopping van de riolering, bel de 24 uursdienst van RRS (Rioolreinigingsservice), 088 030 13 13.

Uw woning aanpassen

Wilt u uw woning aanpassen? Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Hier vindt u het formulier en de voorwaarden.

U kunt een woonvoorziening aanvragen als normaal gebruik van een woonruimte niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat uzelf, uw partner, of huisgenoot een beperking heeft door een ziekte of een aandoening. Voorbeelden van woningaanpassingen zijn het plaatsen van handgrepen, steunen naast het toilet en een douchezitje in de badkamer.

Bij de gemeente kunt u een aanvraag doen voor een vergoeding om uw woning aan te passen. Dit regelt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bel 14 070 of kijk op www.leidschendam-voorburg.nl.

Voor hulp bij het invullen van de WMO-aanvraagformulieren kunt u terecht Woej. Ook kunt u bij Woej terecht voor advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg, sociale contacten, financiën en vervoer. Of voor vragen van familieleden of mantelzorgers.

Neem contact op met Woej via 070-205 47 50 of info@woej.nl

Legionella

Legionella voorkomen, water laten stromen!

De legionellabacterie zit in de grond en in (leiding)water. De legionellabacterie die in leidingwater voorkomt is niet gevaarlijk als u het water drinkt of er voedsel mee bereidt. Als het water niet vers is - omdat de kraan bijvoorbeeld lang niet is gebruikt – en als de temperatuur van het water tussen de 25 en 45 °C is, kunnen er teveel bacteriën in ontstaan. Als u deze via de luchtwegen binnen krijgt, kan dit gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Dit gebeurt via hele kleine druppeltjes waternevel, zoals bij douchen en besproeien van de tuin. De legionellabacterie kan de veteranenziekte veroorzaken. De ziekteverschijnselen variëren van een lichte griep tot longontsteking.

De veteranenziekte is te behandelen met antibiotica. Alleen in ernstige gevallen en zonder de juiste behandeling kan de ziekte dodelijk zijn. De ziekte kan niet van de ene mens op de andere worden overgedragen en is dus niet besmettelijk.