Stichting Duivenvoorde vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij en meedenken over het beleid van de Stichting. We staan open voor alle vormen van samenwerken. Nieuw en bestaand zolang deze een positieve bijdrage leveren aan de realisatie van onze opgaven en van toegevoegde waarde zijn voor onze bewoners.

We vinden een goede relatie met onze bewoners en belanghouders heel belangrijk. We zijn oprecht geïnteresseerd in het waarom achter het doen én laten van onze bewoners en belanghouders. Zo achterhalen we hun wensen en behoeften. We komen en blijven graag in contact met onze bewoners en belanghouders. Waar nodig proberen we de relatie te verbeteren.

Het maken van plannen doen we graag samen. 

Bewonerscommissie Duivenvoorde

Op 30 november 2022 is de Bewonerscommissie opgeheven tijdens een algemene Bewonersvergadering. De reden is dat er zich niemand heeft aangemeld om het stokje van Voorzitter en-/of Algemeen lid over te nemen.

In de (nabije) toekomst hopen we een afvaardiging van 2 bewoners per wooncomplex samen te stellen, waarmee we in gesprek kunnen gaan over bijvoorbeeld de herinrichting van de entrees en de lifthallen. Deze afvaardiging zal dan fungeren als spreekbuis namens alle bewoners in hetzelfde wooncomplex.

Klachten- en geschillencommissie

Deze commissie heeft twee doelen:

  • Huurders in de gelegenheid stellen klachten in te dienen over zaken waarbij zij een belang hebben, alsmede een goede klachtenafhandeling te waarborgen
  • Geschillen beslechten tussen de Stichting Duivenvoorde en huurder(s), zonder dat er een rechterlijke instantie aan te pas komt.

De Klachten- en geschillencommissie adviseert het bestuur met betrekking tot de afhandeling van de aan haar voorgelegde klachten. De commissie doet voor beide partijen bindende uitspraken bij geschillen.

Uw eventuele klachten of geschillen kunt u sturen naar:

Klachten- en geschillencommissie Stichting Duivenvoorde
p/a Stichting Duivenvoorde
Duivenvoorde 262
2261 AN Leidschendam
(zet ‘vertrouwelijk’ linksboven op de envelop)