Stichting Duivenvoorde vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij en meedenken over het beleid van de Stichting. Daarom zijn er twee bewonerscommissies, een activiteitencommissie en een klachten- en geschilllencommissie.

Bewonerscommissies

Al vanaf 2011 is de samenwerking met de bewonerscommissies van Duivenvoorde en Prinsenvoorde geformaliseerd. De bewonerscommissies hebben ieder een budget toegewezen gekregen en behartigen de belangen van bewoners, huurders en woningzoekenden. Bewoners kunnen hun ideeën, wensen, zorgen en vragen van algemene aard kenbaar maken aan de bewonerscommissie door te mailen of door een briefje in de berichtenbox te doen.
Tevens wordt iedere bewoner minstens één maal per jaar uitgenodigd voor een vergadering met de bewonerscommissie. Hierin legt de bewonerscommissie verantwoording af over het voorgaande jaar en biedt ze de plannen voor het komende jaar aan ter bespreking.

De bewonerscommissie Duivenvoorde

210601-bwc-duivenvoorde-foto.jpg

V.l.n.r. Liesje Boer, Theo Vroomans, Bertie Stoop en Willem van Dijk.

Mailadres: info@bcduivenvoorde.nl

Website: https://www.bcduivenvoorde.nl

Brievenbus: gebouw D en gebouw G

De bewonerscommissie Duivenvoorde bestaat uit de volgende mensen:

 • Bertie Stoop (voorzitter)
 • Liesje Boer (secretaris)
 • Theo Vroomans (penningmeester)
 • Willem van Dijk (algemeen lid)

De bewonerscommissie Prinsenvoorde

Mailadres: bcfrekeweg@gmail.com

Brievenbus in hal van gebouw Prinsenvoorde

De bewonerscommissie Prinsenvoorde bestaat uit de volgende mensen:

 • Marry de Niet (voorzitter)
 • Maria Hogenhout (secretaris)
 • Eveline van Bree (penningmeester)

bwc-pv.jpg

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert een deel van de activiteiten in het dienstencentrum en ook maandelijkse binnenlandse busreizen, voor de bewoners. Een plus van deze activiteiten is dat het vanuit de bewoners zelf wordt georganiseerd en zo kan rekenen op een groot draagvlak. De Activiteitencommissie bestaat al 45 jaar.

De Activiteitencommissie bestaat uit de volgende mensen:

 • Lonny de Neuve (voorzitter)
 • Ron Ginus (secretaris)
 • Theo Metz (penningmeester)

 

Klachten- en geschillencommissie

Deze commissie heeft twee doelen:

 • Huurders in de gelegenheid stellen klachten in te dienen over zaken waarbij zij een belang hebben, alsmede een goede klachtenafhandeling te waarborgen
 • Geschillen beslechten tussen de Stichting Duivenvoorde en de bewonerscommissie, zonder dat er een rechterlijke instantie aan te pas komt.

De Klachten- en geschillencommissie adviseert het bestuur met betrekking tot de afhandeling van de aan haar voorgelegde klachten. De commissie doet voor beide partijen bindende uitspraken bij geschillen.

Uw eventuele klachten of geschillen kunt u sturen naar:

Klachten- en geschillencommissie Stichting Duivenvoorde
p/a Stichting Duivenvoorde
Duivenvoorde 262
2261 AN Leidschendam
(zet ‘vertrouwelijk’ linksboven op de envelop)