Huur betalen

De huur dient u maandelijks vooruit te betalen. Het bankrekeningnummer van Stichting Duivenvoorde is:
IBAN: NL09RABO0127649565
BIC: RABONL2U

U kunt op de volgende manieren de huur betalen:

Automatische incasso
Voor u én voor ons de gemakkelijkste manier. Hiervoor machtigt u ons, zodat wij de huur op de 1e werkdag van de maand van uw rekening af kunnen schrijven. Mits u voldoende saldo heeft. Als de afschrijving niet lukt, dan krijgt u een betalingsherinnering. Verandert de huurprijs, dan wordt automatisch het nieuwe bedrag afgeschreven. Als u de huur opzegt, stopt de machtiging automatisch. 

Periodieke overschrijving
Dit kunt u bij uw bank instellen. Niet vergeten zelf het huurbedrag tijdig aan te passen, bij de jaarlijkse huurverhoging.

Internetbankieren
De huurbetaling kunt u overmaken naar IBAN NL09RABO0127649565 van Stichting Duivenvoorde.

Pin
U kunt op het kantoor van Stichting Duivenvoorde pinnen.

Huuraanpassing

Stichting Duivenvoorde informeert haar huurders elk jaar vóór 1 mei, per brief, over de jaarlijkse huurverhoging.

Ieder jaar op 1 juli passen wij de huurprijzen aan, zoals alle wooncorporaties dat doen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt het maximum van de huurverhoging. Ook de eventuele verhoging of verlaging van de stook- en servicekosten voeren we per 1 juli door.

Stichting Duivenvoorde past dit jaar wederom geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe, maar hanteert een vast huurverhogingspercentage van 2,6%. Voorts hanteert Stichting Duivenvoorde voor 2020 de regel dat uw huurprijs niet hoger mag uitkomen dan 90% van de maximaal redelijke huurprijs, dit heet het zogenaamde ‘aftoppen’. Voor sommige huurders is het huurverhogingspercentage lager uitgevallen omdat zij voor hun woning al de maximale huur betalen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons voorstel tot huurverhoging? Dan kunt u tot 1 juli 2020 schriftelijk bezwaar maken bij MVGM. Gebruik hiervoor het bezwaarschrift op: www.huurcommissie.nl.

Indien wij het eens zijn met uw bezwaar, dan passen wij de huurprijsaanpassing aan. Indien wij het niet eens zijn met uw bezwaar, dan vragen wij de Huurcommissie om het voorstel tot huurverhoging te beoordelen.

Huurachterstand

Kunt u - om welke reden ook - niet betalen? Neem dan direct contact met ons op. Samen met u zoeken we een passende oplossing, zoals een betalingsregeling. Heeft u meerdere schulden en heeft u het idee dat u er zelfstandig niet meer uitkomt, dan kunt u informatie aanvragen bij de Gemeente Leidschendam-Voorburg, afdeling Plangroep Schuldhulpverlening, telefoonnummer 14 070.

Stichting Duivenvoorde stuurt u altijd een herinnering als u de huur of afrekening van stook- en servicekosten niet tijdig betaalt. Reageert u niet op onze betalingsherinnering of aanmaning?  Dan schakelen wij een deurwaarder in met extra gerechtelijke kosten, incassokosten en rente die voor uw rekening zijn. In het ergste geval kan de kantonrechter de huurovereenkomst ontbinden en moet u de woning verlaten.