Beëindiging van de huur

De opzeggingstermijn is 30 dagen nadat de opzegging schriftelijk bij Stichting Duivenvoorde geregistreerd is. De laatste huurdag mag niet vallen op feestdagen of in een weekend.

U zegt op met een aangetekende brief of met behulp van het huuropzeggingsformulier.

Er zijn 3 verschillende formulieren:

Formulier Huuropzegging

Formulier Huuropzegging na overlijden

Formulier Huuropzegging na opname verpleeghuis 


Alleen de huurder(s) of zijn/haar gemachtigde kan de woning opzeggen.
Bij overlijden van de huurder(s) kan alleen een wettelijke gemachtigde de huur opzeggen. Bij de opzegging door erven moet een akte van overlijden worden bijgevoegd.

Als de huurder zelf niet meer in staat is de huur op te zeggen, dan zal er een verklaring moeten worden overlegd, waaruit blijkt dat er een gemachtigde is aangewezen die de woning namens de huurder(s) mag opzeggen. Tevens moet de gemachtigde een verklaring bijvoegen, waaruit blijkt wat de vaste woon- en verblijfplaats wordt van de vertrekkende huurder(s).

Het huuropzeggingsformulier (incl. evt. bijlagen) kunt u sturen naar:

Stichting Duivenvoorde, Duivenvoorde 262, 2261 AN Leidschendam.

U kunt het huuropzeggingsformulier ook afgeven (tijdens openingstijden) aan de balie van Dienstencentrum Duivenvoorde, Duivenvoorde 262, Leidschendam.

Na opzegging van de huur ontvangt u een bevestiging en uitgebreide informatie over de oplevering van de woning bij het einde van de huur.

Oplevering van de woning

Bij beëindiging van de huur levert u de woning uiterlijk op de laatste dag van de huur aan Stichting Duivenvoorde op. Rond de oplevering zijn er enkele stappen:

  • Staat van de woning bij oplevering
  • Zelf aangebrachte veranderingen
  • (telefonische) Voorinspectie
  • Bezichtiging door kandidaat-huurders
  • Eindinspectie
  • Sleutels inleveren
  • Eindafrekening
  • Financiële en administratieve afwikkeling

Checklist bij verhuizing

Als u de huur heeft opgezegd, dan zijn er enkele punten die u samen met de opzichter naloopt, om te kijken of alles in goede staat wordt achtergelaten.

Woningruil

Kent u iemand die graag wil verhuizen naar een woning van Stichting Duivenvoorde? En tegelijkertijd zijn/haar eigen huis wil ruilen met u, of iemand anders die hier al woont?

Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 070-320 3736, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor het aanvragen van een woningruil heeft u het formulier woningruil nodig.