Woningwaardering

In Nederland bepaalt een puntensysteem de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen. Dit zijn huurwoningen met een huurgrens van € 633,25 (prijspeil 2022) per maand.

Hiervoor bestaat het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de waardering van de woning en hoe hoger ook de maximale huur van de woning. De hoogte van deze maximale huurprijs bepaalt de overheid. Zij stelt dat jaarlijks vast. Heeft een woonruimte zoveel punten dat de huur boven de huurtoeslaggrens komt te liggen? Dan zijn de huurder en verhuurder vrij om zelf een huurprijs overeen te komen.

Huurders van Stichting Duivenvoorde ontvangen jaarlijks vóór 1 mei een brief van de stichting omtrent de huurverhoging per 1 juli van dat jaar. De jaarlijkse huurverhoging kan toegepast worden tot de maximale huurprijs. Het percentage van de jaarlijkse huurverhoging kan lager uitvallen voor huurders die de maximum huurprijs al hebben bereikt.

Puntensysteem

Er worden onder andere punten gegeven aan:

  • De WOZ-waarde (= wet waardering onroerende zaken) van de woning. Dit wordt bepaald door de gemeente en maakt ongeveer 25% van de WWS-punten uit
  • De oppervlakte van de vertrekken
  • Het aantal verwarmde vertrekken
  • (de uitrusting van) de keuken
  • Het sanitair
  • De woonvorm
  • De woonomgeving
  • Het energielabel

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over woningwaardering, het puntensysteem en de maximale huur op de website van de huurcommissie.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten, die u bij de Belastingdienst kunt aanvragen. Op die website kunt u een proefberekening maken, om te kijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Ook kunt u bellen met de Belastingtelefoon, 0800-0543 (houd uw Burgerservicenummer bij de hand). Of neem contact op met Woej via 070-205 47 50.  Woej biedt administratieve hulp aan ouderen die zelfstandig wonen en die vanwege hun leeftijd of visuele problemen de administratie niet meer zelf kunnen doen.
U kunt uw huurtoeslag niet via Stichting Duivenvoorde ontvangen.
Wij stellen de Belastingdienst telkens op de hoogte over huurwijzigingen, dit hoeft u niet zelf door te geven.

Alleen als uw inkomen wijzigt, u gaat trouwen of scheiden, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst met behulp van een wijzigingsformulier. Zo voorkomt u dat u meer toeslag krijgt dan waar u recht op heeft. En dan hoeft u achteraf niet terug te betalen.

Waarborgsom

Aan het begin van uw huur betaalt u een waarborgsom van € 250,- . Deze waarborgsom krijgt u terug als u de huur opzegt. Dit gebeurt binnen drie maanden na verrekening van eventueel nog openstaande bedragen.
Aan de erven de vraag, in verband met het uitbetalen van de waarborgsom, de rekening van de overledene hiertoe nog drie maanden aan te houden.
Houd er wel rekening mee dat u naderhand nog een eindafrekening ontvangt van de stook- en servicekosten van het stookseizoen in het jaar dat de woning is opgezegd. Een stookseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december. De eindafrekening volgt in het daaropvolgende stookseizoen.

Huurreglement

U huurt een woning van Stichting Duivenvoorde. Hiervoor heeft u een huurovereenkomst ondertekend. Hierin staat welke woning u van ons huurt en wat u daarvoor betaalt. Bij de huurovereenkomst hoort het huurreglement. Hierin staan de regels waaraan u zich moet houden.

Download het Huurreglement.