Stook- en servicekosten

Via de huur betaalt u maandelijks een voorschot voor de stook- en servicekosten. Jaarlijks vergelijkt de financiële administratie van Stichting Duivenvoorde deze betaalde voorschotten met de werkelijke kosten.

De afrekening krijgt u binnen een half jaar na de periode van een jaar toegestuurd (voorbeeld: u krijgt over de periode van januari t/m december 2017 een afrekening uiterlijk in juni 2018). Dan krijgt u ofwel geld terug ofwel u dient bij te betalen. Wilt u het risico op bijbetaling niet lopen dan kunt u uw maandelijkse voorschotbedrag verhogen. Als het bedrag van de afrekening stook- en servicekosten te hoog voor u is om in een keer te betalen, kunnen wij u een betalingsregeling aanbieden. Neem hierover contact met ons op.

De opbouw van uw rekening voor warmte is opgesteld conform de in januari 2014 ingevoerde Warmtewet. Deze wet beschermt huurders met een gemeenschappelijke installatie voor verwarming en/of warm water tegen te hoge energiekosten en langdurige leveringsstoringen. Uw warmteverbruik (de variabele kosten) voor warm tapwater en verwarming staat sindsdien in gigajoule (GJ) op de afrekening vermeld. Ook is het vastrechttarief aangegeven. Dit is het bedrag dat u betaalt voor de aansluiting.

Stichting Duivenvoorde houdt zich hierbij aan de Warmtewet die sinds 1 januari 2014 van kracht is.

Wilt u meer weten over de Warmtewet klik dan op de voorwaarden waaronder Stichting Duivenvoorde u warmte levert.

Energiecoach

Uw woning is voorzien van radiografische warmte- en warmwatermeters. Hierdoor kan Techem Energy Services voor u berekenen hoeveel energie/warmte u individueel heeft afgenomen en dus hoe hoog de afrekening van uw verbruiksnota zal worden. Uw verbruik wordt maandelijks bijgehouden op de Energiecoach.

U kunt dat op het internet zelf elke maand in de gaten houden. De energiecoach geeft u een indicatie van uw verbruik ten opzichte van het gemiddelde verbruik van een soortgelijke woning als de uwe, binnen uw wooncomplex.

Meer informatie over aanmelden bij de Energiecoach, als u in de straat Duivenvoorde woont.
Meer informatie over aanmelden bij de Energiecoach, als u op Duivenpad of op de Frekeweg woont.