Per 15 juli 2018 is Martin Peeringa in dienst getreden als Directeur Bestuurder van Stichting Duivenvoorde voor 12 uur per week. Samen met de werkorganisatie is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting Duivenvoorde. Hij heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen en wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht (ter vervanging van het algemeen bestuur) is op 1 oktober 2018 geïnstalleerd. In de Raad van Toezicht zitten de volgende personen die ieder een eigen rol en deskundigheid hebben:

Rol in de Raad van Toezicht Naam
Lid met als deskundigheid volkhuisvesting en vastgoed De heer W.F.J.J. Panneman
Lid met als deskundigheid financiën De heer F. Vlasblom
Lid met als deskundigheid wonen, zorg en welzijn en huurders vertegenwoordiging. Mevrouw M.C.G. Hogenhout
Lid met als deskundigheid  juridisch/bestuur/organisatie De heer T. Norendaal

 

Organogram Stichting Duivenvoorde

organogram-nl.jpg

Functie Naam
Directeur Bestuurder De heer M.J.G. Peeringa
Teamleider Mevrouw M.C.G.Y. Kramer
Huismeester De heer A. van der Linden
Beleidsmedewerker Mevrouw K.M. Nijland
Beheerder Dienstencentrum De heer A.A.J. van Rijswijk
Externe Beheerder MVGM Zorgvastgoed

 

Beloningsstructuur
Voor de salarissen van de medewerkers sluiten we aan bij de CAO Woondiensten. Het salaris van de directeur-bestuurder valt ook binnen  de loonschalen van de CAO Woondiensten. Ook valt de bezoldiging ruim binnen de normen zoals gesteld in de Regeling normering topinkomens bezoldigingsklasse A.
De beloning van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht valt ruim binnen de norm van maximaal 10% van de maximale bezoldiging van de directeur-bestuurder.