Per 15 juli 2018 is Martin Peeringa in dienst getreden als Directeur Bestuurder van Stichting Duivenvoorde voor 12 uur per week. Samen met de werkorganisatie is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting Duivenvoorde. Hij heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen en wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht (ter vervanging van het algemeen bestuur) is op 1 oktober 2018 geïnstalleerd. In de Raad van Toezicht zitten de volgende personen die ieder een eigen rol en deskundigheid hebben:

Rol in de Raad van Toezicht Naam
Lid met als deskundigheid volkhuisvesting en vastgoed De heer W.F.J.J. Panneman
Lid met als deskundigheid financiën De heer F. Vlasblom
Lid met als deskundigheid wonen, zorg en welzijn en huurders vertegenwoordiging. Mevrouw L. Stoop
Lid met als deskundigheid  juridisch/bestuur/organisatie De heer T. Norendaal

 

Organogram Stichting Duivenvoorde

organogram-nl.jpg

Functie Naam
Directeur Bestuurder De heer M.J.G. Peeringa
Teamleider Mevrouw M.C.G.Y. Kramer
Huismeester De heer N. Sanders
Beleidsmedewerker De heer P.A.A.C.M. Slijpen
Sociaal Beheerder Mevrouw K. van de Plasse
Externe Beheerder MVGM Zorgvastgoed